VI AGERAR PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT

Vårt bidrag till en hållbar förvaltning

corpac Green Life  & Corpac Re-Lease

Vi vill göra både - använda så lite material och resurser som möjligt och - säkerställa en jämn kvalitet på våra produkter. Vi har lyckats med detta! Å ena sidan kan vi minska tjockleken på våra VCI CORPALIN®-filmer, vilket leder till minskad råvaruförbrukning. För det andra har vi lanserat ett koncept där företag lånar våra filmer i stället för att köpa dem.

 

CORPAC rE-lEASE

HÅLLBART OCH SLUTET KRETSLOPPSKONCEPT

Idén bakom är lika enkel som genial: i stället för att köpa korrosionsskyddande filmer lånar du dem helt enkelt. Syftet med VCI-filmen är att skydda delar eller komponenter från korrosion, fukt och smuts under transport eller lagring.

Filmen i sig är bara ett medel för att uppnå ett mål. Med ReLease-konceptet betalar du bara för det du verkligen behöver - skyddet av dina delar och komponenter under en viss tidsperiod. När filmerna har använts samlar vi in CORPALIN-filmen igen och bearbetar den till granulat.

Granulatet används sedan för att producera VCI-film igen - vilket skapar ett hållbart återvinningssystem med ett slutet kretslopp.

CORPAC GREEN LIFE

HÅLLBARA VCI-FILMFÖRPACKNINGAR

Vårt miljömärke "Green Life" står för mer hållbarhet och mer ansvar för vår miljö. Tack vare våra kvalificerade medarbetare och tekniska krav kan vi minska tjockleken på vår CORPALIN®-film:

Corpac är det första företaget som uppfyller de stränga kraven i VW:s certifiering för korrosionsskydd med en filmtjocklek på mindre än 60 µm. Efter nästan ett års utveckling har vår FoU-avdelning lyckats utveckla en 55 µm VCI CORPALIN-film som uppfyller alla krav på korrosionsskydd. Denna innovation ger avsevärda besparingar på över 10 % i användningen av råmaterial och koldioxidförbrukningen. Naturligtvis är denna CORPALIN-film också 100 % återvinningsbar.

CORPAC producerar co2-neutrala

VCI-filmen Corpalin® produceras CO2-neutralt

Genom att bygga solcellsparker och plantera nya träd i kombination med grön el kommer vi att uppnå CO2-neutralitet i filmproduktionen redan 2022.

Vill du göra affärer på ett hållbart sätt?

Vi ger dig gärna personlig rådgivning.

 

Lars Hellberg
MD / försäljning

+46 703 290 290
L.Hellberg@corpac.se

Robert Myrberg
K.A.M / försäljning

+46 70 413 3050
R.Myrberg@corpac.se

Kontakta

Corpac AB
Växthusvägen 10
43533 Mölnlycke

+46 703 290 290info@corpac.se
 

Till Kontaktformuläret